Construccio d'embarcacions a mida

SGS SGS

Qualitat

Per DRASSANES DALMAU la qualitat ès un objectiu fonamental en tots el seus productes.
Per aquest motiu nomès utilitzem materials adequats a la seva finalitat, de primera qualitat, emmagatzemats en condicions optimes seguint les especificacions del fabricant, i manipulats per personal qualificat seguint les directrius del nostre Pla d'Assegurament de la Qualitat gràcies al qual hem obtingut la certificació ISO 9001:2015. D'altra banda, estem molt involucrats amb la sostenibilitat, de manera que també comptem amb el certificat mediambiental ISO 14001: 2015.